Arne Midtlund

Jeg er en engasjert og motivert lærer i ungdomsskolen, og jeg stortrives blant ungdom med store tanker og null impulskontroll. Ellers er jeg pappa i en super familie med dine, mine og våre barn.
Hobby: #judoforlife #everythingeducation #makelearningfun

(Besøkt 8 ganger, 1 besøk i dag)
OPEN

CV

(Besøkt 18 ganger, 1 besøk i dag)

sep 23, 2018

The Science of Foresight

Pedagogikk

It’s not easy to predict the future. There are so many different and at the same time possible roads ahead. The society, the world, the technology around us is changing at an extraordinary pace. The assumptions I’m presenting here are of course a result of my own hopes and fears. I don’t know if we’ll…

Read More

aug 28, 2018

Usability, User experience & Virtual Learning Environments

Interaction Design

I denne artikkelen vil jeg kort forklare likheter og forskjeller mellom begrepene usability og user experience. Jeg har forsøkt å oversette ordene til norsk, men jeg lar likevel de engelske stå slik at det blir enklere å vise til ulike kilder og litteratur. Usability (brukskvalitet) Usability (brukskvalitet) handler først og fremst om produktet, uansett hva…

Read More

aug 21, 2018

Bear – usability and user experience

Design

Bear-appen (link) er designet for å gjøre det enkelt og oversiktlig å skrive notater. Det finnes mange notat-apper, og de har gjerne mer til felles enn det som er ulikt. Bear fra Shiny Frog og Apples egen app Notater har mye til felles, men på et par punkter skiller de seg noe. I tillegg til…

Read More

aug 19, 2018

Hva er mobillæring (Mobile Learning)?

Pedagogikk

Endringen i bruken av teknologi er stadig akselererende. Vi har gått fra å være konsumenter av innhold via produsenter til at vi nå er aktive deltagere ved hjelp av at teknologi som muliggjør tilpasning, diskusjon, virtuell og utvidet virkelighet, samtidig som konsument- og produsentrollen opprettholdes. «Where before ‘learning’ had as one of its meanings ‘the…

Read More

feb 7, 2017

Gamification og serious games

Spill

Serious games Bruker man Huizingas definisjon av «play» så finnes kanskje ikke serious games: «Summing up the formal characteristics of play we might call it a free activity standing quite consciously outside «ordinary» life as being «not serious», but at the same time absorbing the player intensly and utterly» (Huizinga, 2016, s. 13). Men er…

Read More

feb 3, 2017

Motivasjon

Pedagogikk, Ukategorisert

En generell definisjon av motivasjon er: «To be motivated means to be moved to do something» (Ryan og Deci, 2000, s. 54). Ryan og Deci skriver at det er mulig å sortere motivasjon, ikke bare i høy og lav grad, men også med utgangspunkt i indre og ytre beveggrunner (2000, s. 54). «The most basic…

Read More

feb 2, 2017

Er Ludo et spill?

Pedagogikk, Ukategorisert

De fleste vet at Ludo er et brettspill for to til fire personer der det er om å gjøre å komme først i mål med sine egne fire brikker. Men er Ludo egentlig et godt spill, eller er det noe man går raskt lei av? Spill Det finnes mange ulike definisjoner av spill, slik Salen…

Read More

feb 2, 2017

Digital pedagogikk

Pedagogikk, Ukategorisert

Tradisjonell pedagogikk Det viktigste i den behavioristiske tenkemåten er operant betinget læring gjennom belønning og fravær av belønning. Skinner viste at man kan regulere adferd med bruk av belønningssystemer (McLeod, 2015). Kognitivisme baserer seg blant annet på Jean Piagets kognitive konstruktivisme. Her legger man vekt på at hvert individ tilpasser informasjon i en forståelsesramme som…

Read More

jan 24, 2017

Sosiale medier i undervisningen

Pedagogikk, Ukategorisert

I denne teksten forstås sosiale medier som ”nettbaserte tjenester som legger til rette for mange-til-mange-kommunikasjon og hvor innholdet i stor grad skapes av brukerne selv” (Aalen, 2015). Det er gjerne tre elementer som bør være til stede for at det skal være snakk om et sosialt medium, i følge Concole m. fl. For det første…

Read More

jan 15, 2017

Pedagogiske tilnærminger – instruktivisme og sosial-konstruktivisme

Pedagogikk, Ukategorisert

Instruktivisme Vi har forstått instruktivisme som en måte å anvende behavioristiske teorier i undervisningssammenheng. Det er naturlig å se for seg et tradisjonelt klasserom der kunnskapsformidlingen skjer fra en lærer til en elev. Positive sider ved instruktivisme: introduksjon til en komplisert emne (læreren vet hva som er sentral å få med seg) skille viktig fra…

Read More

portfolio

(Besøkt 4 ganger, 1 besøk i dag)
TheBlogger

TheBlogger

TheBlogger

TheBlogger

Portraits

Portraits

Sophomore

Sophomore

Changes

Changes

MacOs 2020

MacOs 2020

MacOs 2020

MacOs 2020

Adam Johnson

Adam Johnson

The Pioneers of the Universe Short Film

The Pioneers of the Universe Short Film

Talk Is Cheap

Talk Is Cheap

unrovr

unrovr

unrovr

unrovr

Oliver

Oliver

Happy Bear

Happy Bear

Old Guy Superman

Old Guy Superman

Paper by FiftyThree

Paper by FiftyThree

Lightbox Image

Lightbox Image

Volume 2

Volume 2

Cross Browser

Cross Browser

404 Page

404 Page

Rat

Rat