Nettikette

Det finnes flere gode forklaringer og definisjoner på nettikette. I dagligtale kaller man dette vel gjerne for nettvett (selv om det kan være visse nyanser i meningsinnhold). Store norske leksikon (snl.no) forklarer nettikette på denne måten:

Nettikette, regler for oppførsel og skikk og bruk på Internett. Slike regler dreier seg vanligvis først og fremst om at man ikke skal plage andre brukere, ikke sløse med systemressurser, og ikke drive kommersiell virksomhet i sammenhenger der dette ikke hører hjemme. (Dvergsdal, 2015)

Det kan også være interessant å forholde seg til teksten “The Core Rules of Netiquette” (åpnes i nytt vindu) i denne sammenhengen. På denne siden listes det opp 10 regler for nettikette med begrunnelser. Teksten på nettsiden er et sammendrag av en bok av Virginia Shea som utkom i 1994. Men selv om tipsene er over 20 år gamle, er de fortsatt aktuelle, siden nettikette på mange måter handler mer sunn fornuft enn om teknologi.

Kildeliste:

  • Dvergsdal, H. (2015). Nettikette. Store Norske Leksikon. Hentet fra http://snl.no/nettikette

Bilder:

  • Nazifi, Farzad (2016). Unsplash. Alle bilder på Unsplash er publisert under lisensen CCZero. Hentet fra https://unsplash.com/photos/p-xSl33Wxyc
(Visited 17 times, 1 visits today)

Legg inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *