Pedagogisk bruk av blogg

Opprinnelig ble kanskje blogg sett på som en slags dagbok på nett, mens i våre dager har det neste blitt synonymt med å ha en nettside der du skriver om en interesse. Så “sjangerkravene” til en blogg har endret seg en del de siste 15-20 årene.

Jeg har vært opptatt av å bruke nettsider som en del av undervisningen så lenge jeg har vært lærer. i 1996 skrev jeg en oppgave på lærerhøgskolen om bruk av nettsider i norskopplæringen, og jeg har brukt nettsider på ymse vis siden jeg begynte å jobbe som lærer i 1998. Her er noen av tingene som har fungert godt:

 • Elevene samarbeider om en tekst som vi legger ut på nett. (stikkord: kilder, plagiat, nettvett, personvern)
 • Elevene publiserer korte tekster som resten av klassen skal kommentere (ytringsfrihet, nettvett, personvern osv.)
 • Læreren legger ut ymse fagstoff som elevene kan lese, se, høre.
 • Læreren legger ut fagstoff eller påstander/spørsmål som elevene kommenter/diskuterer i diskusjonsforumet. (hva er forskjellen mellom “offentlig” debatt og “skjult” debatt i LMS)
 • Forrige prosjekt var en nettside/podcast-oppgave. Det synes elevene var gøy.
 • Skoleavis på nett
 • I tillegg eller i samspill – alle mulige og umulige sosiale medier.
 • Eksamenstips, oppsummeringer etter muntlig eksamen, fagtips, (tips til elevene om Blooms taksonomi har vært populært)
 • osv. osv

For meg er bruk av nett en helt naturlig og integrert del av undervisningen. Utfordringene er kanskje:

 • Personvern (beskytte elevene og andre som måtte mene noe om tekstene)
 • Kildebruk og plagiat (hvem er ansvarlig)
 • Integritet (f. eks. om en elev har usedvanlig dårlig rettskriving)
 • Nettvett (hvor lett er det å kartlegge, finne, søke opp elevene. Røper de for mye?)
 • Framtida (alt på nett er der for alltid – i alle fall i prinsippet)

Pedagogiske tanker og tips

Vi kan kanskje knytte pedagogisk bruk av blogg til konstruktivisme og samarbeidslæring. Det er er morsomt å bruke blogg med elevene der de samarbeider prosessorientert om å lage ymse nettsider med ulik informasjon.

Det blir realistisk, aktuelt, nyttig og elevene opplever det som et ekte oppdrag som betyr noe. Da blir mange andre læringsmål som knytter seg til bloggen nyttige for elevene å sette seg inn i: ytringsfrihet, personvern, kildebruk, plagiat, nettvett, grammatikk, oppbygging av nettekster, bildebruk osv. osv.. Det de skal lære blir satt i en kontekst.

I prinsippet kunne jeg brukt varianter av blogg i de aller fleste temaer, men det er et par begrensninger og utfordringer: For det første er det ikke alltid slik at alle elevene har tilgang til pc i alle timene; det vil si at vi ikke kan bruke data i alle timer.

For det andre er det andre måter å jobbe på som også kan være aktuelle. Jeg ønsker å gi elevene mange, ulike, varierte måter å tilnærme seg et fagstoff på. Produksjon av nettsider er én måte (med mange, mange muligheter). Ellers bruker vi tradisjonelle innleveringsoppgaver, produksjon av podcast, framføringer, rollespill, diskusjon med læringspartner/pair and share, boksirkler, twitter-oppsummeringer, lag en “ted-video”, tegneserier osv. osv.

Mye av dette kan selvsagt legges på nett, men det er ikke alltid vi gjør det.

Jeg har undervist i samfunnsfag og krl/rle/krle, og i disse fagene kunne det absolutt fungert utmerket å gjennomført et stort prosjekt – gjerne et helt år. Skulle jeg gjort det, så tror jeg det aller viktigste hadde blitt å se på blogg som noe mer enn tekst/bilde. Med lyd, animasjoner, video, tekst, bilde, ulike type tekster osv. kunne det blitt ganske bra.

(Visited 10 times, 1 visits today)

Legg inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *