RGB, CMYK, PMS og LAB

En farge-gamut er et visst utvalg av farger som kan gjengis ved hjelp av ulike verktøy som for eksempel en tv- eller dataskjerm. Man bruker også begrepet i forbindelse med trykking og utskrift av bilder og lignende. Noen vanlige farge-gamuter er:

 • RGB
 • CMYK
 • PMS
 • LAB

RGB (red, green, blue)

RGB er en additiv fargemodell. Den egner seg godt når man jobber med foto, selv om man gjerne forholder seg til CMYK når selve utskriften skal foregå. Det er en diskusjon omkring hvilke farge-gamut man skal bruke når man jobber med bilder som skal skrive ut. Siden skrivere i utgangspunktet forholder seg til CMYK, er det enkelte som mener man bør jobbe med denne farge-gamuten i hele prosessen. De aller fleste kilder mener likevel at det beste er å jobbe med RGB (eller varianter av denne) underveis, fordi den gir enda mer kontroll over fargene enn CMYK og fordi RGB er enklere å konvertere til CMYK.

De fleste skjermer (datamaskin, mobil, tv osv.) man ser på bruker RGB.

CMYK conversion, by definition, reduces the data contained in the original RGB image. And data that is thrown away can never be reclaimed-it’s gone for good. To retain as much data as possible, there is a growing trend toward performing color conversion only in the final rasterization process before printing. That way, all of the data in the image file is retained. (Big Picture)

CMYK (cyan, magenta, yellow, black/key)

Dette fargesystemet brukes mye i forbindelse med trykk og reproduksjon. Det er vanlig å jobbe med foto på datamaskinen ved hjelp av RGB-gamuten. Dermed må man på et eller annet tidspunkt konvertere filen til et CMYK-format. Da blir det viktig å forstå hvordan de ulike gamutene ser ut, og at fargene på utskriften kan se annerledes ut enn på skjermen. I tillegg produseres en CMYK-farge ved hjelp av ulikt utstyr som blander ulike farger, for å oppnå det endelige resultatet. Dette kan føre til litt ulike nyanser avhengig av hvor utskriften/trykket gjøres.

Pantone (pantone matching system – PMS)

Pantone Inc. står bak et fargesystem som brukes i trykkerier og av designere. Systemet ble lansert på 60-tallet, og gir et fullstendig system for å angi farger enda mer presist enn det CMYK klarer å gjøre. Pantone inneholder presise koder og fargekart som angir fargene. Hver farge er konsis og kan finnes i en oversikt (fargekart) uavhengig av utstyr og så videre. Disse fargene er nøyaktig like uansett, mens en farge angitt som CMYK kan variere noe.

Pantone egner seg godt til trykking av solide farger som man finner i logoer og lignende. Da kan man være sikker på at nyansene er like uansett utstyr. Det er bare å angi korrekt PMS-verdi. I bilder med flere farger, for eksempel fotografier, så kan CMYK være et bedre alternativ. CMYK-farger er gjerne billigere enn Pantone-farger, så økonomi er også en faktor man må ta høyde for.

LAB (CIELAB)

Dette er en fargemodell vedtatt av CIE. Modellen beskriver farger ved hjelp av tre sett verdier:

 • Luminance (graden av lyshet)
 • A – fargen på en skala som ligger mellom magenta og grønt
 • B – fargen på en skala som ligger mellom gult og blått

LAB-systemet angir korrekte farger uavhengig av hvilket system de brukes på.

Andre gamuter

Det finnes flere andre fargegamuter. Etter hvert som både kamera- og skjermteknologien utvikler seg, blir det stadig presentert nye gamuter som i størst mulig grad skal kunne gjengi fargene så naturtro som mulig.

Kilder:

 • http://bigpicture.net/node/2391
 • http://dba.med.sc.edu/price/irf/Adobe_tg/models/cielab.html
 • https://www.fatrabbitcreative.com/blog/pantone-colors-knowing-the-basics
 • https://no.wikipedia.org/wiki/CIE_L*a*b*
 • https://no.wikipedia.org/wiki/CMYK
 • https://no.wikipedia.org/wiki/Pantone
 • https://no.wikipedia.org/wiki/RGB
(Visited 20 times, 1 visits today)

Legg inn en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *