Kategori

Nettvett

Plagiering og kilder

På ungdomstrinnet, og særlig i norskfaget, jobber vi mye med å gjøre elevene i stand til å bruke kilder på en god måte. Vi har selvsagt tilgang til Ephorus og andre verktøy som kan hjelpe oss å avdekke (delvis) avskrift, men elevene har etter hvert blir eksperter på å omgå (lure) disse hjelpemidlene. Det kan…

Les mer

Kildekritikk på nett

Det finnes mange tips på nett om hvordan man kan vurdere om en kilde er god, dårlig, interessant eller aldeles håpløs. Elever synes ofte at akronymer er morsomme, så er et forslag som jeg ofte bruker: Vær SMART Synsvinkel – Er informasjonen objektiv? Målsetning – Får du vite noe nytt om emnet ditt? Autoritet –…

Les mer

Nettikette

Det finnes flere gode forklaringer og definisjoner på nettikette. I dagligtale kaller man dette vel gjerne for nettvett (selv om det kan være visse nyanser i meningsinnhold). Store norske leksikon (snl.no) forklarer nettikette på denne måten: Nettikette, regler for oppførsel og skikk og bruk på Internett. Slike regler dreier seg vanligvis først og fremst om at man…

Les mer

Nettikette – grupperegler

Her er et utgangspunkt for nettikette (grupperegler) for vår gruppe på dette kurset. Kom mer enn gjerne med innspill og utspill, så lager vi et lite dokument helt til slutt. Vær vennlig! (Svar på spørsmål på en hyggelig måte – uansett. Vi har ulik bakgrunn og erfaring, og vi kan helt sikkert belyse og opplyse…

Les mer