Jeg har, sammen med Elen Johanna Instefjord (PhD) og Aleksandra Lazareva (PhD), publisert en fagfellevurdert artikkel i det vitenskapelige tidsskriftet Nordic Journal of Digital Literacy.