Eksamensprosjektet i 3D Visualization (MM-401)

Tanken bak spillet er at det skal kunne brukes som et «casual»-spill når vi innleder til temaet «Nynorsk og språkhistorie». Spillet er lagd i Unity.

FERDIGHETER

Design, modellering, animasjon, programmering

ÅR

2019