Skole er digg! – Min egen nettside som jeg bruker i undervisning

Denne nettsiden har jeg brukt i 15 år til ulike undervisningsformål. Innhold og funksjon på nettsidene endrer seg i takt med nye læreplaner og fagene jeg underviser i.

NAVN

Skole er digg!

NETTSIDE

skoleerdigg.org

ROLLE

Innhold, design

YEAR

2006-2021