CV

Arbeidserfaring

August 2019 -->

Lærerspesialist

Fagerborg skole

Lærerspesialist i norsk med ikt.

Februar 2019 - Oktober 2019

Læreplanutvikler

Utdanningsdirektoratet

Utvikling av læreplanen i valgfaget medier og informasjon på ungdomstrinnet.

Juli 2015 - Nå

Lærer

Fagerborg skole

Jeg jobber som lærer på Fagerborg skole. Underviser stort sett i norsk, samfunnsfag og kroppsøving. Har også erfaring med krle og valgfagene medier og informasjon og fysisk aktivitet og helse.

Mai 2016

Oppmann

Utdanningsdirektoratet

Jeg har vært oppmann for eksamen i norsk i grunnskolen. Her har jeg ansvar for kursing av sensorer i forkant av eksamen, samt gjennomføring av selve sensuren, i Oslo og Akershus.

Mai 2011 - Mai 2015

Assisterende oppmann

Utdanningsdirektoratet

Jeg har vært assisterende oppmann for eksamen i norsk i grunnskolen i 5 år. Her har jeg ansvar for kursing av sensorer i forkant av eksamen, samt gjennomføring av selve sensuren, i Oslo og Akershus.

August 2003 - Juli 2016

Praksislærer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Jeg har vært praksislærer (øvingslærer) i 13 år. Her har jeg hatt ansvar for praksisperiodene til lærerstudenter på alle trinn i lærerutdanningen.

August 1998 - Juli 2015

Lærer

Ila barne- og ungdomsskole

Jeg har erfaring fra både barne- og ungdomstrinn. Fagene jeg underviste i var norsk, kroppsøving, samfunnsfag, krle og noe matematikk på mellomtrinnet. Jeg hadde også ansvar for en gruppe med spesielt utagerende elever.

1989 - 1990

Butikkmedarbeider

Intersport Athletics S.A.

Hovedansvar for treningssko, sykkelreperasjoner og alpint.

1987 - 1994

Judotrener

Buskerud Judokrets, Konnerud Idrettslag og Drammen Judo Club

Har stort sett vært trener for 12-16 år gamle utøvere. I tillegg har jeg ledet treninger for kretslaget i Buskerud, holdt utallige selvforsvarskurs, og hatt judotreninger for mange skoleklasser. Jeg har også vært hjelpeinstruktør på Politihøgskolen i korte perioder på 90-tallet.

Utdanning

2018-2020

Master i e-læring og multimedia

Universitetet i Agder

3D Visualization (10 stp), 3D-modellering og animasjon (15 stp), Communication, Cooperation and Research Methods (7,5 stp), E-Teaching ll - E-course Development and Implementation (10 stp), Grunnleggende programmering (10 stp), Interaction Design (7,5 stp), Mobile Learning for Education (5 stp), Masteroppgaven (30 stp)

2016-2017

Teknologi for lærere

Universitetet i Agder

Datateknikk (5 stp), E-Teaching 1 – The International Online Tutor Course (10 stp), Multimedia (15 stp), Nettkunnskap (5 stp), E-learning and games (10 stp), Prosjekt e-læring (15 stp)

1994-1998

Lærerutdanning

Høgskolen i Vestfold

Fireårig allmennlærerutdanning. Adjunkt med mellomfag i nordisk (90 stp) og grunnfag i idrett/kroppsøving (60 stp), pedagogikk (30 stp), NSM (30 stp), Kr.dom (15 stp), Matte (15 stp)

1994

Ex. phil.

Universitetet i Oslo

Filosofi og vitenskapsteori (30 stp)

A-student

Masteroppgaven

3D og animasjon

Communication, Cooperation and Research

E-Teaching I

E-Teaching II

E-learning and games

Future of Mobile Learning for Education

Pedagogisk praksis

Diverse erfaring

(Visited 98 times, 1 visits today)