CV

Arbeidserfaring

Februar 2019 - September 2019

Læreplanutvikler

Utdanningsdirektoratet

Utvikling av læreplanen i valgfaget medier og informasjon på ungdomstrinnet.

Juli 2015 - Nå

Lærer

Fagerborg skole

Jeg jobber som lærer på Fagerborg skole. Underviser stort sett i norsk, samfunnsfag og kroppsøving. Har også erfaring med krle og valgfagene medier og informasjon og fysisk aktivitet og helse.

Mai 2016

Oppmann

Utdanningsdirektoratet

Jeg har vært oppmann for eksamen i norsk i grunnskolen. Her har jeg ansvar for kursing av sensorer i forkant av eksamen, samt gjennomføring av selve sensuren, i Oslo og Akershus.

Mai 2011 - Mai 2015

Assisterende oppmann

Utdanningsdirektoratet

Jeg har vært assisterende oppmann for eksamen i norsk i grunnskolen i 5 år. Her har jeg ansvar for kursing av sensorer i forkant av eksamen, samt gjennomføring av selve sensuren, i Oslo og Akershus.

August 2003 - Juli 2016

Praksislærer

Høgskolen i Oslo og Akershus

Jeg har vært praksislærer (øvingslærer) i 13 år. Her har jeg hatt ansvar for praksisperiodene til lærerstudenter på alle trinn i lærerutdanningen.

August 1998 - Juli 2015

Lærer

Ila barne- og ungdomsskole

Jeg har erfaring fra både barne- og ungdomstrinn. Fagene jeg underviste i var norsk, kroppsøving, samfunnsfag, krle og noe matematikk på mellomtrinnet. Jeg hadde også ansvar for en gruppe med spesielt utagerende elever.

1989 - 1990

Butikkmedarbeider

Intersport Athletics S.A.

Hovedansvar for treningssko, sykkelreperasjoner og alpint.

1987 - 1994

Judotrener

Buskerud Judokrets, Konnerud Idrettslag og Drammen Judo Club

Har stort sett vært trener for 12-16 år gamle utøvere. I tillegg har jeg ledet treninger for kretslaget i Buskerud, holdt utallige selvforsvarskurs, og hatt judotreninger for mange skoleklasser. Jeg har også vært hjelpeinstruktør på Politihøgskolen i korte perioder på 90-tallet.

Utdanning

2018-2020

Master i e-læring og multimedia

Universitetet i Agder

2017

Teknologi for lærere

Universitetet i Agder

Datateknikk, 5 studiepoeng E-Teaching 1 – The International Online Tutor Course, 10 studiepoeng Multimedia, 15 studiepoeng Nettkunnskap , 5 studiepoeng E-learning and games, 10 studiepoeng Prosjekt (e-læring), 15 studiepoeng

1998

Lærerutdanning

Høgskolen i Vestfold

Fireårig allmennlærerutdanning. Adjunkt med mellomfag i nordisk og grunnfag i idrett/kroppsøving.

1994

Ex. phil.

Universitetet i Oslo

A-student

E-Teaching I

Mobile Learning for Education

E-learning and games

Communication, Cooperation and Research

Pedagogisk praksis

Diverse erfaring

Deltager i referansegruppa som er med på å planlegge innholdet i SETTdagene 2019.

"Læring er digg" - foredrag om motivasjon og bruk av podcast i undervisningen på USN. (19.09.2018)

(Besøkt 22 ganger, 1 besøk i dag)