Posts Tagged

teknologi

Kostnader ved nettbasert utdanning

Kostnader for studenten Nettbaserte kurs kan ha mange fordeler. Det kan tilsynelatende ha en demokratiserende effekt, og det kan bidra til å utligne forskjellene mellom fattige og rike deler av verden, ved at mange kan få tilgang til høyere utdanning; alt de trenger er en eller annen teknologisk duppeditt med nettilgang. Thomas Friedman i New York Times skrev det…

Les mer

Quality education

  Jeg har stor tro på at aktive og “framoverlente” elever lærer best. Learning by doing (Dewey) er et slagord jeg ofte viser til i mitt klasserom. Tilrettelegging er også noe jeg er opptatt av. Læreren skal helst prøve å strukturere undervisningen slik at elevene må lykkes; mestringsfølelsen er mulig å oppnå for alle. Her kunne jeg skrevet…

Les mer

Det moderne klasserommet og digitalt klasseskille?

I artikkelen “Collaborative?” (Bjørke, 2016) kan vi blant annet lese en kort historisk gjennomgang av hvordan undervisningsmetoder og synet på læring har endret seg. Han knytter dette, naturlig nok, til e-teaching og e-learning. Kunnskap og kompetanse Endringen i synet på læring og undervisning har jeg har vært vitne til i min praksis som lærer i grunnskolen…

Les mer