Stikkord: teknologi

Kostnader ved nettbasert utdanning

Kostnader for studenten Nettbaserte kurs kan ha mange fordeler. Det kan tilsynelatende ha en demokratiserende effekt, og det kan bidra til å utligne forskjellene mellom fattige og rike deler av verden, ved at mange kan få tilgang til høyere utdanning; alt de trenger er en eller annen teknologisk duppeditt med nettilgang. Thomas Friedman i New York Times skrev det […]

Read More

Quality education

  Jeg har stor tro på at aktive og “framoverlente” elever lærer best. Learning by doing (Dewey) er et slagord jeg ofte viser til i mitt klasserom. Tilrettelegging er også noe jeg er opptatt av. Læreren skal helst prøve å strukturere undervisningen slik at elevene må lykkes; mestringsfølelsen er mulig å oppnå for alle. Her kunne jeg skrevet […]

Read More

Det moderne klasserommet og digitalt klasseskille?

I artikkelen “Collaborative?” (Bjørke, 2016) kan vi blant annet lese en kort historisk gjennomgang av hvordan undervisningsmetoder og synet på læring har endret seg. Han knytter dette, naturlig nok, til e-teaching og e-learning. Kunnskap og kompetanse Endringen i synet på læring og undervisning har jeg har vært vitne til i min praksis som lærer i grunnskolen […]

Read More